Hartelijk welkom !

In deze praktijk kunnen volwassenen en senioren, individueel of met partner, terecht voor de behandeling van uiteenlopende klachten en vragen:

- Depressieve symptomen

- Angstklachten

- Burn-out

- Levensfaseproblemen 

- Overmatig piekeren

- Terugkerende patronen (in de omgang met anderen, ...)

- Omgaan met chronische ziekte (patiënt, partner en/of mantelzorger)

- Gecompliceerde rouw

- Identiteitsproblemen

- Traumatische ervaringen

- Persoonlijkheidsproblemen

- Fertiliteitsproblemen/ Ongewenste kinderloosheid

- Moeilijke/ hoogrisico zwangerschap/ Peri- & post-natale depressie

- Relatieproblemen

- Verminderd algemeen welbevinden: 

U dient zich niet altijd aan te melden met een specifieke klacht. Het is evengoed mogelijk dat u zelf niet goed weet te omschrijven waar het probleem zich nu juist situeert. Het kan voorkomen dat u een algemeen gevoel van verlaagd welbevinden ervaart.  In een eerste gesprek wordt er dan samen verkend op welk gebied (werk, relatie, levensvragen, levensfase, ....) de klachten en de hulpvragen zich situeren.