Relatieproblemen hebben vaak te maken met vastgelopen communicatie, strijd om macht binnen verschillende domeinen (financieel, opvoeding, intimiteit, huishouden, familiekwesties…) of terugkerende negatieve patronen die gaandeweg een grotere afstand tussen beide partners veroorzaken. Daarnaast kan men in een relatie ook geconfronteerd worden met ingrijpende vertrouwensbreuken door overspel of andere vormen van bedrog. Herstel is niet onmogelijk maar dient met de nodige zorg en aandacht te gebeuren.

Wanneer het niet meer lukt om bij elkaar te komen, naar elkaar te luisteren of met elkaar te spreken, ondanks het verlangen om de relatie terug te herstellen, is het wellicht een goed idee om hulp in te roepen. In gesprekken met het koppel worden de hechtingsstijl, de omgangsstijl tussen beide partners, de communicatiepatronen en de oplossingsvaardigheden bevraagd. Emoties, behoeften en verwachtingen t.o.v. elkaar worden in kaart gebracht. Vastgeroeste patronen of communicatieproblemen worden opgespoord en bespreekbaar gemaakt. In de sessies blijven we enerzijds stilstaan bij de moeilijkheden en bij het respectievelijke aandeel in de problemen, maar gaan we ook op zoek naar de kracht en de mogelijkheden van het koppel om de negatieve spiraal te doorbreken. Inzicht verwerven in onderlinge verschillen, uitwerken van gemeenschappelijkheden en communicatie-oefeningen vormen doorgaans de basis tot verandering.

In relatietherapie hanteer ik o.a. de principes van de "Emotion-focussed Therapy" (SueJohnson). Deze wetenschappelijk onderbouwde therapievorm gaat er van uitdat de individuele hechtingsstijl een belangrijke factor is inrelaties en in relatieproblemen. Elk persoon heeft zijn eigen hechtingssysteemen zijn eigen behoeften die hij/ zij in een relatie binnenbrengt. Deze stijl kan bepalend zijn voor de manier waarop men in intieme relaties staat. Dit kan harmonieus verlopen, maar een verschil in behoefte kan leiden tot conflict, machtsstrijd en frustratie. Deze therapievorm is er op gericht om emotionele verbondenheid -rekening houdende met elkaars eigenheid- te versterken.

De uitkomst van relatietherapie is echter niet altijd dat men dichter bij elkaar komt. Soms komt men tot het besef dat de oplossing niet binnen de relatie ligt en beslist een koppel uit elkaar te gaan. Ook rond een scheidingsproces is begeleiding mogelijk, o.a. om de communicatie rond de kinderen zo optimaal mogelijk te houden.

De frequentie en de duur van de verdere begeleiding wordt steeds vastgelegd in onderling overleg. Op geregelde tijdstippen wordt er samen met het koppel geëvalueerd of de therapie nog als zinvol wordt ervaren en of de gewenste doelstellingen in zicht zijn.

Relatietherapie