AMERICA

123-456-7890 main
123-456-7890 toll free

EUROPE
123-456-7890 main
123-456-7890 toll free

CANADA
123-456-7890 main
123-456-7890 toll free

MIDDLE EAST
123-456-7890 main
123-456-7890 toll free

FOLLOW US:

 • s-facebook
 • Twitter Metallic

© 2023 by BUSINESS WORLDWIDE SOLUTIONS. Proudly created with Wix.com
 

 Ellen neemt momenteel geen nieuwe cliënten meer aan

Sabine Markovitz

                sabinemarkovitz@gmail.com

                           0470/41.67.66

_______________________________________________

Individuele therapie (volwassenen)

Expertise fertiliteit/ ongewenste kinderloosheid/ hoog-risico zwangerschappen/ peri- en postnatale depressie

Relatietherapie

_______________________________________________

 

Opleiding:

 •  Licentiaat (Master) in de Klinische

Psychologie (KULeuven, 1996)).

 •  Master in de oplossingsgerichte en cognitieve Systeemtherapie (Korzybski Instituut Brugge, 2006)

Ervaring

 • 1997-1998: Insight Services,

ambulante en residentiële zorg voor

alcoholverslaving (Exeter, Engeland)

 • 1998-2000: CGG St- Niklaas: 

- Kinder- en jeugd team

- Preventiewerk alcohol & drugs

 • 2001-2017: Ziekenhuis Oost-Limburg, 

(ZOL): Medisch Psycholoog: diensten 

oncologie, gynaecologie, fertiliteit. 

 • 2013- ...: Gezondheidscentrum DeDreesch (Voeren): zelfstandig psychotherapeut

 • 2016-2018: Psychologenpraktijk Manshoven

(Borgloon): zelfstandig psychotherapeut

 • 2009-....: Doctoraat  Universiteit Maastricht: "Resilience in breast cancer patients" ( de kracht van veerkracht bij ingrijpende levensgebeurtenissen)

°Continue bijscholingen, opleidingen, intervisie en literatuurstudie rond relevante en recente thema's en ontwikkelingen in het psychotherapeutische werkveld

°Erkend psychologe door de PsychologenCommissie (erkenningsnummer: 712113457)

Aangesloten bij de Belgische Federatie van Psychologen (BFP, Belgische Federatie voor Psychologen)

Aangesloten bij de Vlaamse Vereniging Van Klinisch Psychologen (VVKP, Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen)

Aangesloten Bij Psychologische Kring Zuid-Oost-Limburg & Oost-Limburg 

                ellen.debeule@gmail.com

                        0479/ 39.30. 16

_____________________________________

                 

                     Individuele therapie

                 (jongeren en volwassenen)

___________________________________________

 

 

Opleiding

 • Licentiaat (Master) Psychologische en Pedagogische Wetenschappen,  Rijksuniversiteit Gent  (1987)

 • Licentiaat (Master) Vergelijkende Cultuurwetenschap, Rijksuniversiteit Gent (2002)

 • Academische Lerarenopleiding, Universiteit Antwerpen (2004)

 • Higher Education and Disability: An Introduction and Overview (postgraduaat aan de University of Central Lancashire, Engeland) (2007)

 • Vierjarige opleiding “lichaamsgerichte experiëntiële psychotherapie” (volgens Pesso), VZW Kern, Centrum voor Psychotherapie,  St. Niklaas (2007-2011)

 • Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie, Katholieke Universiteit Leuven (2013-2017)

Bijkomende vorming

 •  Rouwtherapie (VZW Kern)

 •  Relatietherapie volgens Jürg Willi (VZW Kern)

 

Ervaring

 • 1987-2002: CM Meetjesland, Eeklo.

 • 2002: Integratiecentrum, Sint-Niklaas(doelgroep: allochtonen)

 • 2004-2005: Secundaire School voor Buitengewoon Onderwijs, Tongeren, 2004-2005 (doelgroep: jongeren met antisociaal gedrag)

 • 2005-2012: Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt  (studentenpsycholoog)

 • 2009-2011: Cereon, centrum voor kinesitherapie-relaxatie-psychotherapie, Genk (eerstelijnspsycholoog en psychotherapie)

 • 2009 - heden: Jessaziekenhuis, campus Salvator, Hasselt (doelgroep: chronische pijnpatiënten)

 • 2009- heden: Zelfstandige praktijk: Gezondheidscentrum De Dreesch en De Mezzanine, Voeren (kortdurende en langdurige psychotherapie)

Erkend psychologe door de psychologencommissie, (erkenningsnummer 642108624)

Aangesloten bij VVP-LEP (Vlaamse Vereniging voor Pessopsychotherapie en Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapie), ), VVO (Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen), BFP (Belgische Federatie voor Psychologen), VPPT (Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie), VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen), Psychologenkring Zuid-Oost Limburg

Ellen de Beule

Sabine Markovitz