_______________________________________________

Individuele therapie (volwassenen)

Expertise fertiliteit/ ongewenste kinderloosheid/ hoog-risico zwangerschappen/ peri- en postnatale depressie

Relatietherapie

Praktijk in Genk en Voeren

_______________________________________________

 

Opleiding:

  •  Licentiaat (Master) in de Klinische

Psychologie (KULeuven, 1996)).

  •  Master in de oplossingsgerichte en cognitieve Systeemtherapie (Korzybski Instituut Brugge, 2006)

Ervaring

  • 1997-1998: Insight Services,

ambulante en residentiële zorg voor

alcoholverslaving (Exeter, Engeland)

  • 1998-2000: CGG St- Niklaas: 

- Kinder- en jeugd team

- Preventiewerk alcohol & drugs

  • 2001-2017: Ziekenhuis Oost-Limburg, 

(ZOL): Medisch Psycholoog: diensten 

oncologie, gynaecologie, fertiliteit. 

  • 2013- heden: Gezondheidscentrum DeDreesch (Voeren): zelfstandig psychotherapeut

  • 2016-2018: Psychologenpraktijk Manshoven

(Borgloon): zelfstandig psychotherapeut

  • 2009-....: Doctoraat  Universiteit Maastricht: "Resilience in breast cancer patients" ( de kracht van veerkracht bij ingrijpende levensgebeurtenissen)

°Continue bijscholingen, opleidingen, intervisie en literatuurstudie rond relevante en recente thema's en ontwikkelingen in het psychotherapeutische werkveld

°Erkend psychologe door de PsychologenCommissie (erkenningsnummer: 712113457)

Aangesloten bij de Belgische Federatie van Psychologen (BFP, Belgische Federatie voor Psychologen)

Aangesloten bij de Vlaamse Vereniging Van Klinisch Psychologen (VVKP, Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen)

Aangesloten Bij Psychologische Kring Zuid-Oost-Limburg & Oost-Limburg 

Psychotherapie heeft  onder meer als doel een positieve verandering teweeg te brengen in het persoonlijk functioneren,  problemen te hanteren of op te lossen, antwoorden te vinden op vragen, het ontwikkelen van inzichten uit het verleden of het heden, het ontwikkelen van groei, kennis en vaardigheden.

Algemene werking: 

Na het intakegesprek waarin de moeilijkheden en de hulpvraag in kaart worden gebracht, is het belangrijk dat u zelf even aanvoelt of er voldoende "klik" is met de therapeut om met vertrouwen een proces aan te gaan naar verandering. 

Eens de therapiedoelen samen worden bepaald, kan de therapie van start gaan. Dit gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van gesprekstechnieken. Er worden soms ook vragenlijsten, observatie-  en/of  huiswerkopdrachten meegegeven, waarvan de resultaten telkens worden teruggekoppeld tijdens de sessies. De cliënt(e) bepaalt steeds het tempo om in concrete en haalbare stappen de weg naar inzicht en verandering in te zetten. 

Individuele therapie: Ik werk vooral vanuit het oplossingsgerichte cognitieve kader. In deze therapievorm wordt er steeds uit gegaan vanuit de persoonlijke krachten en bronnen van elk individu. Elke mens bezit een uniek samenspel van karakteristieken, levenservaringen, zienswijzen en overtuigingen waarmee hij of zij zichzelf, de anderen en de wereld ziet. Gedurende het leven wordt iedereen vroeg of laat geconfronteerd met uitdagingen en obstakels waardoor de draaglast soms groter wordt dan de draagkracht of de mentale veerkracht aan het wankelen gaat. Dit kan naar aanleiding van een verlieservaring, tegenslagen, ernstige ziekte, fysieke en mentale uitputting door het werk etc...

In therapie wordt er eerst stilgestaan bij uw klacht, het conflict, en/of het steeds terugkerende patroon waar u op dat moment in uw leven op botst. Hierna worden mogelijke oorzaken, maar ook uw krachten en sterktes in kaart gebracht, waarna de gewenste therapiedoelen op punt worden gesteld.Therapie kan als doel hebben bepaalde beperkingen (ziekte, pijn, ...) te aanvaarden of tegenslag en verlieservaringen te verwerken. De focus zal dan meer gericht zijn op het doorwerken van emoties en het herstellen van de veerkracht. Daarnaast kan de therapie ook gericht zijn op het veranderen van negatieve en automatische gedachten, gevoelens en/of gedrag welk u tot nu veel last bezorgden in het dagelijkse leven en in uw persoonlijke relaties. De therapie is er dan eerder op gericht om (emotionele) moeilijkheden in de toekomst te vermijden of beter te hanteren.

Deze therapievorm is kortdurend, waarbij het aantal sessies steeds zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Het bepalen van het aantal en de frequentie van de sessies gebeurt steeds in onderling overleg met de client. Een eenmalig adviesgesprek behoort eveneens tot de mogelijkheden. U hoeft niet altijd een duidelijke klacht te ervaren om u aan te melden voor psychotherapie. Therapie is niet enkel gericht op specifieke klachtenvermindering. Het kan er op gericht zijn de algemene psychologische gezondheid te verhogen.

Sabine Markovitz

Sabine Markovitz