Fertiliteit/ Ongewenste Kinderloosheid

Door mijn lange tewerkstelling als psycholoog op de afdeling fertiliteit, materniteit en algemene gynaecologie van een algemeen ziekenhuis, heb ik een ruime ervaring opgedaan over de impact van onvervulde kinderwens op het emotionele, relationele en sociale functioneren.

Ik begeleidde jarenlang talrijke vrouwen, mannen en koppels in hun moeilijke proces en leerde dat psychotherapeutische begeleiding kan helpen in het omgaan met de uitdagingen die hiermee gepaard gaan en/of in het maken van moeilijke beslissingen tijdens het hele proces.

Ik deed tijdens mijn werk als fertiliteitspsycholoog ook wetenschappelijk onderzoek naar het psychologisch impact van behandelingen op man, vrouw en koppel.   

Psychotherapeutische begeleiding rond Zwangerschaps-/moederschapsgerelateerde thema's 

Begeleiding bij Hoge-risico zwangerschappen, Peri- en postnatale depressies, beslissing tot/ verwerking na zwangerschapsafbreking,